onsdag 2. desember 2009

Syk, eller bare lat?

Jeg følger med interesse med i sykefraværsdebatten og undres. Hva med å være så sosialistisk og håpløst teit at man antar at de fleste faktisk er syke når de er sykmeldt, og heller finne ut hvordan man gjør folk mindre syk? Og ja, det er nok helt sikkert et godt tiltak å stramme inn på sykelønnsordningen sånn rent økonomisk sett, og de få som snylte vil nok få sin "straff" og begrense sine sykmeldinger. Men de som faktisk er mye syke, vil også bli straffet, fordi de er mye syke. De som er mye syke, har lav lønn og mange utgifter (f.eks små barn) vil straffes ytterligere. Jeg kjenner ei som jobber i et omsorgsyrke. Hun har hovedansvaret for to barn i grunnskolealder. Hun har en jobb som er både fysisk og psykisk krevende, det kan være tunge løft og alt for mange arbeidsoppgaver per person. Det er for lite folk på jobb og mye sykmeldinger. Hun jobber tett på syke mennesker og er mye syk. Faktisk har hun vært så mye syk at hun ikke lenger har rett på sykepenger i år. Det vil si at hun må ta på seg ekstra vakter, for å ha "råd" til å være syk. Kanskje velger hun tilslutt å gå på jobb selv om hun er syk, noe hun egentlig ikke kan, da hun jobber med eldre og syke som ikke bør utsettes for smitte.

En tung og krevende jobb kan også ha sin virkning på den psykiske helsen, og det er vel en kjent sak at psykiske plager ofte fører til somatiske plager og omvendt. Et sånt arbeidsmiljø, hvor man i tillegg må tenke på om man har råd til å være syk, kan altså lit enkelt sagt føre til, eller forsterke psykiske problemer. I følge ssb er pyskiske problemer den vanligste diagnosen hos fastleger. Sånne mennesker er det som straffes av en eventuell innstramming av sykelønnsordninga. De som stadig utsettes for hardt arbeidspress, smitte og er mye syke. De som sliter med psykisk helse og generelt har en tyngre hverdag enn de fleste av oss. De få som bare "later" som kan jo bare gå jobb likevel, og dermed få lønna si om de blir rammet av innstramminga. Det blir for lett å si at en strammere sykelønnsordning fører til færre unødvendige sykemeldinger. En strammere sykelønnsordning fører til færre sykmeldinger, nødvendige eller ei.

2 kommentarer:

sol sa...

Jeg er nok så sosialistisk og teit at jeg tror folk er syke når de er sykemeldte. Forhåpentligvis er det mange nok av oss.

Sunniva sa...

Så godt å høre, da er vi minst to. (: